Korsnäs 4H  /  Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande:
Amalia Kulp

Sekreterare och kassör:
Petra Sundholm

Medlemmar:
Carola Örn, viceordförande
Marlene Vägar
Anna-Stina Aspbäck
Anatoli Kayava

Suppleanter:
Pia Näsman
Johan Svartgrund