Styrelsen 2021

Ordförande:
Carola Örn

Viceordförande:
Amalia Kulp

Sekreterare och kassör:
Petra Sundholm

Medlemmar:
Christel Bäcklund
Pia Höstman
Ros-Marie Nyståhl

Suppleanter:
Anna-Stina Aspbäck
Marlene Vägar

Back to top of page