Styrelsen

Ordförande:
Carola Örn, 050 467 5885

Viceordförande:
Amalia Kulp

Sekreterare och kassör:
Yvonne Samuelsson

Medlemmar:
Christel Bäcklund
Pia Höstman
Ros-Marie Nyståhl

Suppleanter:
Camilla Lagerström
Anneli Heikkilä-Nordmyr

Back to top of page