Är du mellan 7-29 år? Kom med i 4H!

Som medlem i 4H får du:

– ta del av alla aktiviteter (vissa till lägre pris)
– hembesök av verksamhetsledaren om du vill
– priser för inlämnade arbetsuppgifter
– du är olycksfallsförsäkrad under 4H:s aktiviteter
– delta i olika tävlingar

Bli medlem

Medlemsavgiften för 2023 är 20€, eller 35 för hel familj  stödjande medlemmar 15€.

Medlemsavgiften faktureras då ni insänt era uppgifter via medlemsanmälan på hemsidan. Medlemsavgiften  betalas in på kontonr: FI19 5552 2520 0045 13. MEN OBS att sätta in dina uppgifter FÖRE på anmälan

Medlemmar i 4H kan välja ett sommarhäfte att fylla i som sin 4h uppgift dessa barn premieras under hösten. Man kan även som medlem få delta i vår solrostävling- info kommer i skolorna V 18

Registerbeskrivningen över vårt medlemsregister hittar du här! 

 

 

Back to top of page