Är du mellan 7-29 år? Kom med i 4H!

Som medlem i 4H får du:

– ta del av alla aktiviteter (vissa till lägre pris)
– hembesök av verksamhetsledaren om du vill
– priser för inlämnade arbetsuppgifter
– du är olycksfallsförsäkrad under 4H:s aktiviteter
– delta i olika tävlingar

Bli medlem

Medlemsavgiften för 2022 är 20€, för syskon och stödjande medlemmar 15€.

Medlemsavgiften delas ut med företagshäftena. Medlemsavgiften kan också betalas in på kontonr: FI19 5552 2520 0045 13.

Vill du inte ha ett sommarföretag utan enbart ta del av övriga medlemsförmåner, så kan du självmant betala in medlemsavgiften till detta konto. Kom ihåg att uppge medlemmens/medlemmarnas namn!

Registerbeskrivningen över vårt medlemsregister hittar du här! 

 

 

Back to top of page